Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Aktualności
Aktualności
Historia funduszu
20-lecie FGŚP
Prawo
Majątek
Załatwianie spraw
Wnioski i wykazy
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Materiały informacyjne
Informacje prasowe
Kontakt
Wyszukiwarka
Wyszukiwarka:


Aktualności

20.02.2015

Informujemy, że od dnia 20 lutego 2015 r. nastąpiła  przeprowadzka Wydziału ds. FGŚP WUP w Poznaniu z budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 11 do budynku C przy ul. Kościelnej 37 w Poznaniu. 

                        

Od dnia 1 stycznia 2012 r. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stał się państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), która wprowadziła nowe zasady działania oraz zmianę statusu (utrata osobowości prawnej) państwowych funduszy celowych.

Szczegóły dotyczące sposobu i terminu wprowadzenia powyższej zmiany odnośnie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych określają zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) – przepisy art. 70 oraz art. 91 i 99 ww. ustawy.

W zakładce „prawo/akty prawne” znajdują się pełne teksty powyższych ustaw oraz znowelizowanej ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2006 r. Nr 158 poz. 1121 z późn. zm.), zawierające przepisy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2012 r.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2012 r. Biura Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zmieniają swoje usytuowanie prawne – od tego dnia będą funkcjonować w ramach Wojewódzkich Urzędów Pracy. 


W sprawach dotyczących składania wykazów i wniosków o wypłatę zaległych wynagrodzeń oraz o działalności Funduszu proszę o kontakt z odpowiednim Wojewódzkim Urzędem Pracy Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

 
Realizacja: FGŚP © Wszelkie Prawa Zastrzeżone